Foto: Astrid Waller
Foto: Astrid Waller

DU EIER MEG IKKE er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep, for pårørende og venner. Du er også velkommen til å ta kontakt om du har en du er redd for og trenger å rådføre deg med noen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men hjelper deg i kontakt med helse-og rettsvesen. Du støttes om ønskelig i kontakt med politiet for anmeldelse og i rettssak.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send en e-post til kontakt@dueiermegikke.no eller  kine@dueiermegikke. no  

SOSIALE MEDIER

UTMERKELSER

JENTEPRISEN

NOMINERT

Jenteprisen 2020 deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober av Plan International Norge. Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeid med å stoppe diskriminering, vold og overgrep av jenter. Prisen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og gi stemme til de stemmeløse.

CORONAKRISEN

Vold kommer i flere former

Blir du utsatt for eller kjenner noen som blir utsatt for vold & overgrep?

* Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

* Vold kommer i mange former. Når du blir utsatt for vold fra noen du kjenner godt eller har tillit til, så kaller vi det vold i nære relasjoner.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

* Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt Barnevernvakten eller Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

* Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du ringe eller chatte med Mental Helses Foreldresupport 116 123.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

* Krisesentrene tilbyr både beskyttelse og råd og veiledning.*

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

* Volds- og overgrepslinjen 116 006, hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i nære relasjoner.

* Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000

* Mental Helses telefontjeneste, Hjelpetelefonen 116 123

TA KONTAKT