Foto: Astrid Waller
Foto: Astrid Waller

DU EIER MEG IKKE er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep, for pårørende og venner. Du er også velkommen til å ta kontakt om du har en du er redd for og trenger å rådføre deg med noen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men hjelper deg i kontakt med helse-og rettsvesen. Du støttes om ønskelig i kontakt med politiet for anmeldelse og i rettssak.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send en e-post til kontakt@dueiermegikke.no eller  kine@dueiermegikke. no  

SOSIALE MEDIER

UTMERKELSER

JENTEPRISEN 2020

NOMINERT

Jenteprisen 2020 deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober av Plan International Norge. Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeid med å stoppe diskriminering, vold og overgrep av jenter. Prisen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og gi stemme til de stemmeløse.

JENTEPRISEN 2021

NOMINERT

Jenteprisen 2020 deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober av Plan International Norge. Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeid med å stoppe diskriminering, vold og overgrep av jenter. Prisen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og gi stemme til de stemmeløse.

KOMMENDE ARRANGEMENT

STOPP VOLD MOT KVINNER

Håper vi ses på Bar-A-Grafen
lørdag 20 november kl. 13:00

Adresse: Sundgata 2-4, 2080 Eidsvoll


Vold og overgrep mot kvinner er et alvorlig og vedvarende samfunnsproblem. Ca 150 000 personer opplever vold i nære relasjoner hvert år i Norge. Antallet anmeldte voldtekter med fornærmede under 14 år fortsetter å øke, og drapsstatistikken viser at hele 25% av drap begått i Norge er partnerdrap.

Sammen med Krisesenteret på Romerike og Sanitetsforeningen skal jeg, Kine holde foredrag med egne erfaringer, samt fortelle om støttetilbudet til Du eier meg ikke, som jeg opprettet i november 2020.

Her har vi daglig kontakt med kvinner som opplever vold i nære relasjoner.


Dere får høre om Krisesenteret sitt tilbud til voldsutsatte med råd og veiledning på telefon, dagsamtaler og akutt bo- og beskyttelsesbistand.
Og Norske Kvinners Sanitetsforenings prosjekt «ressursvern». Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk.


I prosjektet, Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt.


En stor takk til Randi og Tverrpolitisk kvinnenettverk i Eidsvoll som arrangerer dette eventet.

(Du finner eventet i søkefeltet på Facebook under «stopp vold mot kvinner»)
- Del gjerne❣️

CORONAKRISEN

Vold kommer i flere former

Blir du utsatt for eller kjenner noen som blir utsatt for vold & overgrep?

* Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

* Vold kommer i mange former. Når du blir utsatt for vold fra noen du kjenner godt eller har tillit til, så kaller vi det vold i nære relasjoner.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

* Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt Barnevernvakten eller Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

* Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du ringe eller chatte med Mental Helses Foreldresupport 116 123.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

* Krisesentrene tilbyr både beskyttelse og råd og veiledning.*

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

* Volds- og overgrepslinjen 116 006, hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i nære relasjoner.

* Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000

* Mental Helses telefontjeneste, Hjelpetelefonen 116 123

TA KONTAKT