Kine Pedersen Amodt
Kine Pedersen Amodt


DU EIER MEG IKKE er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep, for pårørende og venner. Du er også velkommen til å ta kontakt om du har en du er redd for og trenger å rådføre deg med noen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men hjelper deg i kontakt med helse-og rettsvesen. Du støttes om ønskelig i kontakt med politiet for anmeldelse og i rettssak.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send en e-post til kontakt@dueiermegikke.no eller  kine@dueiermegikke. no  

SOSIALE MEDIER

TV-SERIE

PETTER OG OVERLEVERNE

 Du se meg i den dokumentarserien til Petter Nyquist på Tv2 og Tv2 Play.

I dokumentarserien «Petter og overleverne» møter Petter Nyquist mennesker som er utsatt for alvorlig kriminelle handlinger. Hva har det gjort med livene deres å bli utsatt for grov vold og overgrep? Er det mulig å ta tilbake livet slik de kjente det før alt det vonde skjedde?Nå ønsker Petter å se nærmere på hvordan menneskene som er utsatt for disse kriminelle handlingene klarer å leve livene sine videre. Hvordan stabler man et liv på beina etter å ha blitt utsatt for de verste traumene et menneske kan oppleve?Vold og overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, og noe som dessverre rammer mange nordmenn. Hver fjerde kvinne og nesten annenhver mann oppgir at de har vært utsatt for vold etter 18 års alder. Hvordan tar vi som samfunn vare på dem som har blitt utsatt for vold og overgrep? Petter har selv hatt en trygg oppvekst, men oppdaget under arbeidet med serien at vold i nære relasjoner har foregått også i hans nære omgangskrets. Det ble holdt skjult for ham, og aldri snakket om. Hvorfor er det slik at folk som blir utsatt for kriminelle handlinger ofte velger å dysse det ned, og holde det skjult?I dokumentarserien «Petter og overleverne» møter Petter fire personer som alle er eksempler på den dystre voldsstatistikken. Angelica Kjos ble utsatt for grove overgrep som barn, og jobber med ettervirkningene. I dag klarer hun ikke gå til tannlege uten at det vekker vonde minner. Lars Skjærvik ble seksuelt misbrukt som barn. Seksuelle overgrep mot menn er et svært tabubelagt tema, og først nesten 40 år senere klarte Lars å snakke åpent om det som skjedde. Nå har han funnet andre i samme situasjon i foreningen Utsattmann.noCathrine Trønnes Lie ble skutt to ganger på Utøya, men mistet søsteren sin. Nå vil hun hjelpe andre ungdommer ved å dele sine erfaringer. Kine ble utsatt for grov vold av sin samboer gjennom halvannet år. Nå bruker hun all ledig tid til å hjelpe andre til å komme seg ut av voldelige forhold, og på veien videre, gjennom lavterskeltilbudet «Du eier meg ikke».


Bilder & tekst: Tv2

TA KONTAKT