Foto: Astrid Waller
Foto: Astrid Waller

DU EIER MEG IKKE er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep, for pårørende og venner. Du er også velkommen til å ta kontakt om du har en du er redd for og trenger å rådføre deg med noen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men hjelper deg i kontakt med helse-og rettsvesen. Du støttes om ønskelig i kontakt med politiet for anmeldelse og i rettssak.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Send en e-post til kontakt@dueiermegikke.no eller  kine@dueiermegikke. no  

SOSIALE MEDIER

UTMERKELSER

JENTEPRISEN 2020

NOMINERT

Jenteprisen 2020 deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober av Plan International Norge. Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeid med å stoppe diskriminering, vold og overgrep av jenter. Prisen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og gi stemme til de stemmeløse.

JENTEPRISEN 2021

NOMINERT

Jenteprisen 2020 deles ut på FNs internasjonale jentedag 11. oktober av Plan International Norge. Jenteprisen deles ut til en person, organisasjon eller bedrift i Norge som har gjort en ekstra innsats for likestilling og arbeid med å stoppe diskriminering, vold og overgrep av jenter. Prisen skal bidra til å synliggjøre de usynlige og gi stemme til de stemmeløse.

KOMMENDE ARRANGEMENT

SELVFORSVARSKURS

Søndag 31.oktober kl. 12-15 holder Du eier meg ikke et selvforsvarskurs for jenter i Oslo.


Bli trygg på deg selv

Bli med i et hyggelig fellesskap for å trene og samtidig bygge opp selvtillit og mestringsfølelse. Hverdagen er full av utfordringer som krever sin styrke både psykisk og fysisk.Selvforsvar handler mye om bevisstgjøring og innstilling. Det å være bevisst og tydelig i seg selv kan minske sjansen til å bli et tilfeldig valgt offer. I tillegg lærer man å beskytte seg hvis man kommer i situasjoner der man ikke har noen andre enn seg selv. Poenget er å hindre å komme i en situasjon der man må bruke disse teknikkene. I stedet for å løpe fra noen kan man fjerne muligheten for en overgriper.Det handler veldig mye om å være trygg på seg selv, og sette verdi på seg selv.

Jeg er verdt å forsvare!

Dagens hovedinstruktør er Thor Eirik Pedersen.Han er hovedinstruktør i Keysi Norge, direkte under grunnlegger Justo Dieguez.Thor Eirik har selv sort belte i karate, men har gjennom mange år drevet flere former for kampsport.


Påmelding i innboksen på Facebook eller Instagram


CORONAKRISEN

Vold kommer i flere former

Blir du utsatt for eller kjenner noen som blir utsatt for vold & overgrep?

* Den som utøver volden kan være for eksempel kjæreste, eks, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

* Vold kommer i mange former. Når du blir utsatt for vold fra noen du kjenner godt eller har tillit til, så kaller vi det vold i nære relasjoner.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

* Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt Barnevernvakten eller Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

* Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du ringe eller chatte med Mental Helses Foreldresupport 116 123.

Hjelp ved vold & overgrep

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

* Krisesentrene tilbyr både beskyttelse og råd og veiledning.*

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

* Volds- og overgrepslinjen 116 006, hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i nære relasjoner.

* Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000

* Mental Helses telefontjeneste, Hjelpetelefonen 116 123

TA KONTAKT