FÅ HJELP

Du eier meg ikke

DU EIER MEG IKKE er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for vold og overgrep, for pårørende og venner. Du er også velkommen til å ta kontakt om du har en du er redd for og trenger å rådføre deg med noen. Vi er ikke et behandlingstilbud, men hjelper deg i kontakt med helse-og rettsvesen. Du støttes om ønskelig i kontakt med politiet for anmeldelse og i rettssak.

kine@dueiermegikke.no &

kontakt@dueiermegikke.no


Advokat

JURIDISK BISTAND: Vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Bredesen tilbyr spisset juridisk bistand innen strafferett og erstatning som fornærmedes bistandsadvokat.

Firmaet er lokalisert i Oslo og Mosjøen, men bistår til en hver tid klienter over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

Advokat Silje Bredesen er firmaets daglige leder

E-post: sb@advokat-bredesen.no

https://advokat-bredesen.no/


Dinutvei.no

Dinutvei.no  er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Søk etter hjelpetilbud nær deg i vår oversikt. Få svar på det du lurer på om vold og overgrep i spørsmålstjenesten vår.

https://dinutvei.no/


Overgrepsmottak

Hos Dinutvei.no finner du overgrepsmottak nær deg og for hele landet:

https://dinutvei.no/alle-hjelpetilbud/
VO-LINJEN

VO-linjen

Vold- og overgreplinjen (VO-linjen) er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hos VO-linjen kan du snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. VO-linjen er døgnåpen, anonym og gratis.

Vold- og overgrepslinjen: (+47) 116 006

Når man ringer til VO-linjen får man snakke med en fagperson, som kan gi råd om veien videre og informere om hvilke hjelpetilbud som finnes der man bor. VO-linjen har ikke meldeplikt til politiet eller barnevernet.

Hjelpelinjen er også for personer som jobber i hjelpeapparatet og voldsutsattes pårørende.

Les mer om VO-linjen her

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er for personer over 18 år. Er du under 18 år, kan du ringe disse hjelpetelefonene

https://www.krisesenter.com/vo-linjen/

AVVERGINGSPLIKT

Trygt samfunn - et ansvar for alle

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

Et trygt samfunn er avhengig av at vi alle engasjerer oss, og handler når vi skal.

Avvergingsplikten gjelder både for deg som privatperson og for deg som er pålagt taushetsplikt i jobben din. På plikt.no finner du informasjon om når avvergingsplikten gjelder og litt om hva du kan gjøre for å avverge.

Plikten som kan redde liv

Å forhindre vold og overgrep kan redde liv og helse. Hvis du får kunnskap om, eller tror, at noen vil bli utsatt for vold eller overgrep, må du vurdere om du har avvergingsplikt.

Avverging kan skje på flere måter, avhengig av alvoret i situasjonen og hvor mye det haster. Dersom det er mulig: Finn trygge løsninger sammen med den det gjelder.

Avvergingsplikt?

Du kan avverge ved å varsle politi, barnevern eller på annen måte søke å forhindre at handlingen skjer. Når du skal avverge vold eller overgrep, er det viktig å samarbeide med den det gjelder - om det er et barn, en ungdom eller en voksen.

Dialog og samarbeid må selvsagt tilpasses alder og modenhet, og vil kunne avhenge noe av hvor akutt situasjonen er. Det kan likevel være nyttig å ha som utgangspunkt at barn og voksne har samme behovet for informasjon, trygghet og kontroll over egen situasjon.

Her er fem spørsmål du kan stille deg som kan være til hjelp hvis du lurer på om du har avvergingsplikt:

 1. Er handlingen listet opp i straffelovens paragraf 196? Avvergingsplikten gjelder blant annet i situasjoner der det kan skje mishandling i nære relasjoner, voldtekt, seksuelle overgrep mot barn eller drap. Se oversikt over volds- og seksuallovbrudd du har plikt til å avverge på plikt.no.
 2. Kommer handlingen til å skje?
  Det kan være du vet helt sikkert, men det holder at du mener det er sannsynlig. Du har også avvergingsplikt hvis det er fare for at det som har skjedd skal gjenta seg.
 3. Er det fortsatt mulig å forhindre at handlingen skjer?
  Hvis mulig, forsøk å forhindre at handlingen skjer. Hvis handlingen allerede har skjedd, har du også plikt til å forhindre skader eller andre følger av den.
 4. Kan jeg avverge uten å utsette meg selv, mine nærmeste eller noen uskyldige for fare?
  Plikten gjelder ikke dersom du må sette deg selv eller andre i fare for liv, helse og veldferd for å kunne avverge.
 5. Kan jeg avverge uten fare for selv å bli tiltalt eller siktet?
  Ingen har plikt til å anmelde seg selv, eller utsette seg selv, sine nærmeste eller noen uskyldige for "tiltale eller siktelse" for å kunne avverge. Du kan likevel ha plikt til å søke å avverge på andre måter enn gjennom anmeldelse til politiet.

Hvis svaret på disse spørsmålene er «Ja», har du plikt til å varsle politiet eller på annen måte søke å avverge at handlingen skjer. Husk at avvergingsplikten går foran taushetsplikten, dersom du har det.

I akutte situasjoner og ved fare for liv, ring politiet på 112.
Du kan kontakte ditt lokale politi på 02800.
Er barn involvert, kontakt også barnevernet.

Volds- og seksuallovbrudd du har plikt til å søke å avverge:

 • grov frihetsberøvelse, strl. § 255
 • grov kroppsskade, strl. § 274
 • drap, strl. § 275
 • mishandling i nære relasjoner, strl. § 282
 • grov mishandling i nære relasjoner, strl. § 283
 • hensettelse i hjelpeløs tilstand, strl. § 288
 • voldtekt, strl. § 291
 • misbruk av overmaktsforhold og lignende, strl. § 295
 • voldtekt av barn under 14 år, strl. § 299
 • incest, når den fornærmede er under 16 år, strl. § 312
 • seksuell omgang mellom andre nærstående når den fornærmede er under 16 år, strl. § 314

Visse yrkesgrupper har også plikt til å avverge kjønnslemlestelse, strl. § 284 tredje ledd

For andre straffbare forhold du har plikt til å avverge, se strl. § 196

https://plikt.no/

TA KONTAKT MED OSS